Privacyvoorwaarden - Karen Pullen Coaching
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
 

Privacyvoorwaarden

Privacyvoorwaarden

 • Coachingspraktijk Karen Pullen is een éénmanszaak
 • Karen Pullen is gehouden aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor coaches, vastgesteld door de beroepsvereniging NOLOC
 • Karen Pullen stelt samen met de cliënt (en organisatie) de doelstelling vast tijdens een intake gesprek. Aan de hand hiervan maakt zij een offerte en verstuurt deze via de mail. Indien akkoord van de betrokkenen kan het traject starten.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd.
 • Behoudens schriftelijk bezwaar van de cliënt is Karen Pullen vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.
 • De betaling vindt plaats bij aanvang van een traject.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van de diensten van Karen Pullen, verstrek haar je persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bij voorbeeld via haar website, via email, telefonisch of andere wijze. Ook kan het voorkomen dat zij je persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van de dienstverlening.

Persoonsgegevens die Karen Pullen verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • adresgegevens (van jezelf of van je organisatie)
 • Overige persoonsgegevens die je geeft tijdens correspondentie, telefonisch en/of gespreks notities

Doeleinden

Karen Pullen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het sluiten van een overeenkomst met jou, inclusief het verstrekken van een offerte en kennismakingsgesprek;
 • Het uitvoeren van de dienstverlening;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning & facturering;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou en om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals haar IT-leveranciers of andere derden die worden ingeschakeld bij de dienstverlening (zoals een administrateur, accountant of de organisatie waar je werkt).

Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden in het kader van een wettelijke verplichting zoals de belastingaangifte.

 

Karen Pullen zal jouw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen!

Geautomatiseerde besluitvorming

Karen Pullen neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Karen Pullen je gegevens bewaart

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bewaartermijn: de tijd zolang je bij Karen Pullen nog afspraken hebt lopen en er naar alle redelijkheid van kan worden uitgegaan dat je in de toekomst nog een afspraak wil.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Karen Pullen zich  moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe Karen Pullen je gegevens beveiligt

Karen Pullen vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft zij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Profilering

Zij maakt geen gedragsanalyses van de informatie die zij over jou verzamelt.

Cookies

Zij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Klacht

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan Karen Pullen weten. Samen kom je er vast wel uit. Mocht je er toch met haar alsnog niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze voorwaarden is voor het laatst aangepast op 01-01-2022